1

1402
آذر
30

تشخیص و کنترل بیماری لارو کیسه ای زنبور عسل (Sacbrood)

شناخت و مدیریت بیماری لارو کیسه ای (Sacbrood)

بیماری لارو کیسه ای Sacbrood (SBV) یک عفونت ویروسی است که بر روی نوزادان زنبور عسل تأثیر می‌گذارد و منجر به مرگ لارو می‌شود. این بیماری از راه های مختلفی از جمله غارت، بچه دهی کلنی ها و شیوه های زنبورداری منتقل می شود. زنبورهای بالغ آلوده می توانند ویروس را بدون اینکه علائمی از خود نشان دهند، منتشر کنند ، لاروهای ...

ادامه مطلب

1396
آذر
10

بیماری لارو کیسه‌ ای نوزادان (Sacbrood)بیماری کیسه‌ای نوزادان یک نوع بیماری ویروسی است، عفونت کشنده لاروی در زنبورعسل ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید