1402
دی
08

درمان و مدیریت بیماری لوک اروپایی زنبور عسل European Foulbrood

درمان و مدیریت بیماری لوک اروپایی زنبور عسل European Foulbrood

بیماری لوک اروپایی زنبور عسل European Foulbrood (EFB) یک بیماری باکتریایی جدی است که بر روی نوزادان زنبور عسل تأثیر می گذارد و توسط باکتری Melissococcus plutonius ایجاد می شود. این بیماری با الگوهای پراکنده نوزادان، لاروهای تغییر رنگ داده شده و مرده و بوی آمونیاک مانند در کندو ...

ادامه مطلب

1402
دی
07

روشی گرما درمانی یا Hyperthermic برای کنترل کنه واروآ

 گرما درمانی یا Hyperthermic برای کنترل کنه واروآ

هایپرترمی (گرما درمانی) روشی برای استفاده از گرما برای کنترل کنه واروآ است. تاکنون دستگاه های مختلفی برای تاثیرگذاری گرما پیشنهاد شده است و اخیراً در این راستا سیستمBee Ethic  در ایتالیا رواج یافته است. سیستم Bee Ethic یک کندوی فناورانه است که از مجموعه ای از قاب های گرم شونده و یک واحد کنترل الکترونیکی تشکیل شده است. کارآزمایی‌هایی در سال‌های 2018، 2020 و 2021 برای مقایسه قدرت کلنی و آلودگی کنه‌ها در کندوهای شاهد تحت تیمار روش حرارتی و تیمار نشده انجام شد. علاوه بر این تأثیر عملیات حرارتی مکرر بر توسعه کلنی‌های زنبور عسل و جمعیت کنه‌ها با استفاده از یک مدل ریاضی تأیید شد. ...

ادامه مطلب

1402
آذر
30

تشخیص و کنترل بیماری لارو کیسه ای زنبور عسل (Sacbrood)

شناخت و مدیریت بیماری لارو کیسه ای (Sacbrood)

بیماری لارو کیسه ای Sacbrood (SBV) یک عفونت ویروسی است که بر روی نوزادان زنبور عسل تأثیر می‌گذارد و منجر به مرگ لارو می‌شود. این بیماری از راه های مختلفی از جمله غارت، بچه دهی کلنی ها و شیوه های زنبورداری منتقل می شود. زنبورهای بالغ آلوده می توانند ویروس را بدون اینکه علائمی از خود نشان دهند، منتشر کنند ، لاروهای ...

ادامه مطلب

1402
آذر
24

مدیریت و درمان بیماری لوک آمریکایی زنبور عسل

درمان و مدیریت لوک آمریکایی زنبور عسل

بیماری لوک آمریکایی زنبور عسل American Foulbrood (AFB) یک بیماری باکتریایی ویرانگر است که نورزادن زنبور عسل را درگیر آلودگی می کند ، این بیماری توسط لارو پانی باسیلوس "Paenibacillus" ایجاد می شود. این بیماری می‌تواند قوی‌ترین کلنی ها را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به فروپاشی نهایی آنها شود ...

ادامه مطلب

1402
آذر
15

تشخیص و کنترل بیماری لارو گچی زنبور عسل "Chalkbrood"

تشخیص و درمان بیماری لارو گچی "Chalkbrood"

بیماری لارو گچی "Chalkbrood" که توسط قارچ Ascosphaera apis ایجاد می شود، یک بیماری قابل توجه زنبورهای عسل است که منجر به لاروهای مومیایی شده در کندو می شود. بیماری لارو گچی می تواند بر روی نوزادان مهر و موم شده و بدون مهر و موم تأثیر بگذارد، به طوری که لاروها سفید و شبیه گچ می شوند ...

ادامه مطلب

1402
آذر
10

علائم و تشخیص ویروس سلول ملکه سیاه (BQCV)

علائم و تشخیص ویروس سلول ملکه سیاه (BQCV)

ویروس سلولی ملکه سیاه (BQCV)  Black Queen Cell Virus یک بیماری ویروسی فراگیر است که زنبورهای عسل را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، به ویژه برای گونه هایی مانند Apis  mellifera کشنده است. به دلیل مرگ شفیره ها و لاروهای ملکه زنبور عسل و تبدیل آنها از زرد به قهوه ای/سیاه مشهور ...

ادامه مطلب

1402
آذر
09

شناخت و درمان کنه تنفسی آکاراپیس (Acarapis woodi)

شناخت و درمان کنه آکاراپیس (Acarapis woodi)

کنه تراشه آکاراپیس (Acarapis woodi) انگل های میکروسکوپی هستند که نای زنبورهای عسل را آلوده می کنند و باعث آکاریازیس یا بیماری آکارین می شوند. این کنه ها اولین بار در سال 1984 در امریکا گزارش شدند و از آن زمان به تمام ایالت های زنبورداری گسترش یافته اند. آنها تهدید قابل توجهی برای زنبورداری به  ...

ادامه مطلب

1402
آذر
08

تشخیص و درمان کنه تروپیلاالاپس (Tropilaelaps)

#کنه  #زنبورداران  #Tropilaelaps  #زنبور عسل  # زنبور   #واروآ  #اسید فرمیک  #تروپیلاالاپس #تروپیلا الاپس  #الاپس  #انگل

کلنی های زنبور عسل به انواع آفات و بیماری ها حساس هستند. کنه‌ها یکی از بزرگترین تهدیدات در سراسر جهان هستند، که گونه‌های مختلف زنبور عسل را انگلی می‌کنند. یکی از گونه های کنه که زنبور عسل را انگلی می کند کنه تروپیلاالاپس (Tropilaelaps) است. این کنه بر خلاف گونه های دیگر بسیار کم مورد توجه ...

ادامه مطلب

1402
آذر
08

آشنایی با ویروس بال تغییر شکل یافته (DWV)

آشنایی با ویروس بال تغییر شکل یافته (DWV)

ویروس بال تغییر شکل داده شده Deformed Wing Virus (DWV) یک بیماری ویرانگر است که زنبورهای عسل را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، که منجر به تغییر شکل بال و سایر مشکلات رشدی می شود که از پرواز زنبورها جلوگیری می کند و در نتیجه توانایی آنها برای گرده افشانی و تولید عسل را مختل می کند. این ویروس عمدتاً توسط کنه واورآ ، یک کنه انگلی که از زنبورها تغذیه می کند و به عنوان ناقل DWV و سایر بیماری ها عمل می کند، پخش می شود. این مقاله بر اهمیت سلامت زنبور عسل به دلیل نقش حیاتی آنها در گرده افشانی و تامین غذای انسان تاکید می کند. در مورد علل DWV از جمله آلودگی کنه واروآ ...

ادامه مطلب

1402
آذر
07

علائم و تشخیص ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV)

علائم و تشخیص ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV)

ویروس فلج مزمن زنبور عسل Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) یک بیماری ویروسی مهم است که زنبورهای عسل را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می دهد و باعث فلج می شود و اغلب منجر به فروپاشی کلنی می شود. این ویروس در زنبورهای بالغ شایع است و می تواند در کلنی نیز منتقل شود و علائم آن در ...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید