1

1400
شهریور
11

ویروس دفرمه کننده بال


ویروس دفرمه کننده بال، (DWV) یک پاتوژن ویروسی زنبورعسل است که معمولا  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
06

روش های مدیریت بیماری لوک اروپایی

مبارزه با بیماری لوک اروپایی و مدیریت این بیماری کار نسبتا سختی است. برای درمان  ...

ادامه مطلب

1396
آذر
10

بیماری فلج زنبوران بالغ

بیماری فلج زنبوران بالغ باعث می شود که زنبوران آلوده قدرت پرواز خود را ...

ادامه مطلب

1396
آذر
10

بیماری لارو کیسه‌ ای نوزادان (Sac brood)بیماری کیسه‌ای نوزادان یک نوع بیماری ویروسی است، عفونت کشنده لاروی ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید