1

1402
آبان
28

ملکه زنبور عسل و عفونت های ویروسی

ملکه زنبور عسل مرکز یک کلنی برای تولید تخم و آزادسازی فرمون برای حفظ انسجام ...

ادامه مطلب

1402
مهر
17

کشف داروی ضد ویروس زنبور عسل

زنبورهای عسل هم برای تنوع زیستی و هم برای کشاورزی ارزشمند هستند ، زیرا گرده ‌افشان ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
16

درمان موفقیت‌ آمیز ویروس‌های کشنده زنبور عسل

درمان موفقیت‌آمیز ویروس‌های کشنده زنبور عسل در مطالعه آمریکایی یافت شد ، محققان  ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید