1

1402
آبان
06

تشخیص لارو پروانه مومی در قاب‌های نوزادان مهر و موم شده ( تاسی نوزادان )

به عنوان یک متخصص در زمینه سلامت زنبور عسل، وقتی در حال ارزیابی سلامت کلنی ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
30

علت طاسی لاروها سر بسته زنبور عسل

نوزادان طاس مشکل نسبتاً شایعی است که شفیره زنبور عسل در حال رشد را تحت تأثیر...

ادامه مطلب

1396
دی
05

نگهداری پوکه ها ازآسیب بید یا پروانه موم خوار

معمولا این پروانه به کندوهای ضعیف حمله کرده و داخل شان هاو ترجیحا در ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید