12

1398
خرداد
20

زنبورعسل و سموم كشاورزي

نقش زنبور عسل در گرده افشاني درختان و گياهان بر كسي پوشيده نيست و اكثر ...

ادامه مطلب

1396
بهمن
28

۷۵ درصد عسل‌های دنیا آلوده به آفت‌کش هستند!

براساس تحقیقات و آزمایشات دانشگاه داندی dundee هلندروی نمونه عسل‌ ...

ادامه مطلب

1396
دی
05

نگهداری پوکه ها ازآسیب بید یا پروانه موم خوار

معمولا این پروانه به کندوهای ضعیف حمله کرده و داخل شان هاو ترجیحا در ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

راه‌های آلودگی زنبور عسل با سموم

زنبورعسل از راه‌های مختلف از جمله راه خوراکی، تماسی و تنفسی با انواع سموم ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

مسمومیت زنبورعسل با حشره‌ کش‌ ها

مسمومیت زنبور عسل با حشره‌ کش‌ ها تبدیل به یک تهدید مهم شده و برخی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
10

فاکتورهای تشدید و کاهش مسمومیت زنبورعسل

فصل بهار زنبوران عسل به علت برخی شرایط محیطی دچار مسمویت‌هایی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
09

حفاظت زنبور عسل د‌ر مزارع تحت سمپاشی

تلفات زنبور عسل به علت تغذیه از گیاهان سمپاشی شد‌ه یکی از معضلات  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

مقابله وشناخت پرنده زنبور خوار ( سبز قبا )

پرنده زنبور خوار (سبز قبا) یکی از آفت های مهم در صنعت زنبورداری محسوب ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

انواع پرندگان زنبور خوار

پرندگان خانواده مروپیده سه نوع هستند:  ۱ - زنبورخوار کوچک   ۲ -  زنبور ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

سوسک های تاولی

این سوسک ها از جنس Meloe می باشند بعضی از این گونه ها پارازیت زنبور ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید