علائم و تشخیص ویروس سلول ملکه سیاه (BQCV)

علائم و تشخیص ویروس سلول ملکه سیاه (BQCV)

ویروس سلولی ملکه سیاه (BQCV)  Black Queen Cell Virus یک بیماری ویروسی فراگیر است که زنبورهای عسل را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، به ویژه برای گونه هایی مانند Apis  mellifera کشنده است. به دلیل مرگ شفیره ها و لاروهای ملکه زنبور عسل و تبدیل آنها از زرد به قهوه ای/سیاه مشهور ...

ادامه مطلب