1

1402
آذر
09

شناخت و درمان کنه تراشه آکاراپیس (Acarapis woodi)

کنه تراشه آکاراپیس (Acarapis woodi) انگل های میکروسکوپی هستند که نای زنبورهای ...

ادامه مطلب

1397
اردیبهشت
06

جرب آکاراپیس

جـرب آكاراپيـس یـا "جـرب  تراشـه اي" خيلي كوچكتـر از جـرب واروا اسـت. ایـن ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

کنه آکارین ( Treacheal mite ) چیست

این کنه در داخل لوله‌های تنفسی زنبورعسل زندگی می‌کند و از خون زنبورعسل ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید