1

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه بهمن

در نیمه دوم بهمن ماه معمولا در ایران گل های درختان بیدمشک باز می شوند. در شمال ایران...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه دی

دی ماه هم مثل ماه آذر كم كارترین ماه سال برای زنبوردار است. دست به تركیب كندوها ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه آذر

آذر ماه زمان آسایش زنبورها است وقتی كه نه زنبورها با طبیعت كاری دارند و نه طبیعت با ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه شهريور

همان طوري كه نركشي در ماه پيش اعلام پايان يافتن سال جمعيت ها بوده، شروع ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه مرداد

اگر ارديبهشت و خرداد و تير ماه زماني است كه زنبوردار بيشترين محصول عسل ساليانه اش را ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه تير

در خيلي از كشورهاي سرسبز جهان كه از باران كافي برخوردارند در ماه هاي خرداد و تير حتي ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه خرداد

خرداد ماه هم زمان دادن بچه هاي طبيعي در مناطق نسبتا سرد كشور ماست و هنوز عطش ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه ارديبهشت

در زنبورداري ارديبهشت ماه معمولا بهترين ماه سال مي باشد چون جمعيت در اين ماه به ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه فروردين

فروردين ماه زماني است كه معمولا هم جمعيت نسبتا قوي است و هم اينكه تعداد كارگران ...

ادامه مطلب

1397
مهر
06

مدیریت زنبورداری در مهر ماه

در این ماه زنبوردار باید  کار تغدیه ، کنترل جمعیت،فشرده سازی،برداشت موم های اضافی ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید