1400
آذر
09

پنج روش برای تکثیر کلنی زنبور عسل

1 » بچه گیری از یک کندوی مادر ، در این روش ساده ترین روش بچه گیری است که طی ...

ادامه مطلب

1400
مهر
27

بررسی راهکارهای مختلف برای مقابله با مشکل نرزایی کلنی

یکی از مشکلات زنبورداری نرزا شدن کلنی هاست که تقریبا همه زنبورداران این مشکل ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه اسفند

در اسفند ماه هم مهمترین وظیفه زنبوردار گرم نگهداشتن و گرم بسته بندی نمودن كندو ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه بهمن

در نیمه دوم بهمن ماه معمولا در ایران گل های درختان بیدمشک باز می شوند ، در شمال ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه دی

دی ماه هم مثل ماه آذر كم كارترین ماه سال برای زنبوردار است. دست به تركیب کندو ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه آذر

آذر ماه زمان آسایش زنبورها است وقتی كه نه زنبورها با طبیعت كاری دارند و نه طبیعت ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهای زنبورداری در ماه آبان

هوا در ایران مركزی بتدرج سرد می شود به طوریكه در اغلب نقاط زنبورها از نیمه ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه مهر

تغذيه زمستاني بايد تاكنون پايان يافته باشد. مقدار آن براي كندوهاي مختلف متفاوت ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه شهريور

همان طوري كه نركشي در ماه پيش اعلام پايان يافتن سال جمعيت ها بوده، شروع  ...

ادامه مطلب

1400
مهر
11

کارهاي زنبورداري در ماه مرداد

اگر ارديبهشت و خرداد و تير ماه زماني است كه زنبوردار بيشترين محصول عسل ساليانه ...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید