1

1397
خرداد
07

طبقه دادن به کندو و آماده کردن کلنی ها قبل از جریان شهد طبیعی

طبقه دادن به کندو بیشتر در فصل اردیبهشت ماه انجام می گیرد.یکی از وظایف ...

ادامه مطلب

1396
اسفند
09

طبق یا بدنه دادن معکوس به کندو

در این روش منحصر به فرد بعد از پر شدن جمعیت کندو و نیاز به بدنه دیگری ...

ادامه مطلب

1396
بهمن
01

طبقه دادن به كلني به روش هرمي

تكنيك طبقه دادن به روش هرمي باعث مي شود تا ملكه و زنبوران كارگر به دو ...

 

ادامه مطلب

1396
آبان
28

روش اضافه کردن طبقه به کلنی زنبور عسل

طبق (یا طبقه) به چند دلیل استفاده می شود. اما در این متن هدف ما تنها بیان ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

چه زمانی کندو نیازمند طبق دادن استکندو حتما می بایست آمادگی برای طبق خوردن داشته باشه و جمعیتش علاوه ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

طبق گذاری بر کندوی زنبور عسلاصولا” طبقه گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می‌گیرد. جهت افزایش ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

جابجایی طبق کندوی زنبور عسلدر بیشتر مواقع برای زمستان‌گذرانی، کلنی‌ها را در کندوهای ۲ تا ۳ طبقه نگهداری ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید