12

1402
آبان
30

پیشرفت های علمی در کنترل عفونت های نوزما سرانا ( Microsporidia )

زنبورهای عسل ( Apis mellifera ) از جمله گرده افشان های مهم کشاورزی هستند که ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
14

پیشگیری و کنترل نوسموزیس

نوسموزیس یک بیماری میکروسپوریدی جدی زنبورهای عسل اروپایی است که توسط ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
03

نوزما قاتل خاموش زنبور عسل

نوزموزیس یا بیماری نوزما توسط دو گونه انگل میکروسپوریدی نوعی قارچ تشکیل دهنده ها ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
03

آشنایی با بیماری نوزما | قسمت دوم

 

ادامه مطلب

1402
شهریور
03

آشنایی با بیماری نوزما | قسمت اول

بیماری های زنبور عسل مهمترین چالش هایی هستند که یک زنبوردار باید با انها دست ...

ادامه مطلب

1399
تیر
12

تأثیر اسید اگزالیک بر عفونت نوزما سرانه

اسید اگزالیک یکی از قوی ترین اسیدهای آلی است . این اسید به عنوان یک جزء طبیعی ...

ادامه مطلب

1398
دی
10

تاثير رقت ( غلظت گرده ) بر عفونت نوزما سرانه

مقاله تاثير رقت ( غلظت گرده ) بر عفونت نوزما سرانه در زنبورعسل در سال 2016 توسط ...

ادامه مطلب

1398
دی
10

اثرات بیماری نوزما بر زنبورعسل

در شکل بالا سمت چپ زنبور سالم و سمت راست زنبور الوده به نوزما هست ، با ...

ادامه مطلب

1397
دی
04

نوزما بیماری واگیر و شایع زنبوران بالغ

شایع‌ترین منطقه بیماری مناطق مرطوب و مناطقی با زمستانهای سرد و طولانی  ...

ادامه مطلب

1397
آبان
24

درمان نوزما با سرکه سیب

سرکه سیب در طی فرایند تخمیر قند موجود در سیب توسط باکتری و مخمرها ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید