12

1402
آذر
15

تشخیص و کنترل بیماری لارو گچی زنبور عسل "Chalkbrood"

تشخیص و درمان بیماری لارو گچی "Chalkbrood"

بیماری لارو گچی "Chalkbrood" که توسط قارچ Ascosphaera apis ایجاد می شود، یک بیماری قابل توجه زنبورهای عسل است که منجر به لاروهای مومیایی شده در کندو می شود. بیماری لارو گچی می تواند بر روی نوزادان مهر و موم شده و بدون مهر و موم تأثیر بگذارد، به طوری که لاروها سفید و شبیه گچ می شوند ...

ادامه مطلب

1397
مرداد
07

بيماري نوزادهاي گچي

عكس فوق مربوط به بيماري نوزادهاي گچي مي باشد، كه در ماههاي گذشته ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

لارو سنگی (Stonebrood) چیست

در سال ۱۹۰۶ و برای اولین بار ماسن دانشمند آلمانی بیماری را گزارش کرد ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

بیماری آمیبی (Amoeba) چیست

بیماری آمیبی که به ندرت سبب نابود شدن کلنی‌ها نیز می‌شود اما عمدتا سبب ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

بیماری نوزادان گچی (Chalkbrood) چیست

بیماری نوزادان گچی نوعی بیماری قارچی است که نوزاد زنبور عسل را مبتلا ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید