1

1397
مرداد
07

بيماري نوزادهاي گچي

عكس فوق مربوط به بيماري نوزادهاي گچي مي باشد، كه در ماههاي گذشته ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

لارو سنگی (Stone brood) چیست

در سال ۱۹۰۶ و برای اولین بار ماسن دانشمند آلمانی بیماری را گزارش کرد ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

بیماری آمیبی (Amoeba) چیست

بیماری آمیبی که به ندرت سبب نابود شدن کلنی‌ها نیز می‌شود اما عمدتا سبب ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

بیماری نوزادان گچی (Chalkbrood) چیست

بیماری نوزادان گچی نوعی بیماری قارچی است که نوزاد زنبور عسل را مبتلا ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید