1

1400
شهریور
11

لوک آمریکایی را جدی بگیرید

تحقیقات در مورد بیماری لوک آمریکایی در جریان است. هر روز اطلاعات جدید و روش ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
07

اطلاعاتی که باید در مورد بیماری لوک اروپایی داشته باشید

بیماری لوک اروپایی موضوعی نیست که شما را بترساند. با پیشگیری می توانید از  ...

ادامه مطلب

1398
دی
10

اثرات بیماری نوزما بر زنبورعسل

در شکل بالا سمت چپ زنبور سالم و سمت راست زنبور الوده به نوزما هست ، با ...

ادامه مطلب

1397
دی
10

بیماری لوک اروپایی

-

این بیماری که موجب مرگ و میر لاروهای جوان زنبور عسل 5 - 4 روزه میشە ...

ادامه مطلب

1397
دی
05

بیماری لوک آمریکایی

بیماری لوک آمریکایی American Foulbrood (AFB بنظر میرسە كه لوك آمريكايي ...

ادامه مطلب

1397
تیر
14

بیماری سپتیسمی در زنبور عسل

عامل ایجاد این بیماری در زنبورعسل یک باکتری به نام پسودوموناس اروجینوزا ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

بیماری لوک آمریکایی

 

لوک آمریکایی که وحشتناکترین بیماری زنبور عسل می‌باشد یک بیماری واگیر ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

بیماری سپتیسمی چیست

عنوان سپتی سمی به هر بیماری که با حضور باکتری بیماریزا یا فرآورده های ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

بیماری لوک اروپایی

لوک اروپایی، تحت نامهای لوک خوش خیم ، لوک بدبو، لوک اسید عامل ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

درمان و داروهای لوک اروپایی

علائم این بیماری کاملا مشخص می باشد. چون معمولا لارو‌ها پس از بسته  ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید