1

1396
بهمن
07

تعویض ملکه در بهار و در پاییز


تعویض ملکه در 2 موقع از سال در زنبورداری ها بیشتر از سایر مواقع صورت ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

روش های مختلف و جاری معرفی ملکه

وقتی مدت زیادی از بی ملکه شدن یک کلنی بگذرد و بخواهید ملکه ای به آن معرفی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
02

معرفی اصولی شاخون به کلنی

ابتدا کلنی که قرار است به ان شاخون معرفی گردد حداقل ۴۸ ساعت یتیم گردد ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

تعویض بهاره ملکه زنبورعسل


 

یکی از اصولی‌ترین کار در زنبور‌داری داشتن ملکه‌ های سالم و جوان از نژاد خیلی ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

تعویض ملکه زنبورعسل

تعویض ملکه در ۲ موقع از سال در زنبورداری ها بیشتر از سایر مواقع صورت  ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید