12

1402
آبان
18

تجزیه و تحلیل پروازهای جفتگیری ملکه

یک ملکه چقدر برای جفت گیری پرواز می کند؟ مطالعاتی که با استفاده از ملکه‌های دارای ...

ادامه مطلب

1397
شهریور
20

دلایل کاهش تخمریزی ملکه زنبور عسل

ملکه زنبور عسلی که به صورت طبیعی جفتگیری کرده باشد تنها در ۲ سال نخست زندگی‌اش ...

ادامه مطلب

1396
بهمن
08

ایستگاه قرنطینه جفتگیری ملکه

معمولا برای آزمایش ایستگاه جفتگیری و مطمئن شدن از عدم وجود زنبورهای نر ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

سازماندهی نوکلئوسها یا کندوچه های جفتگیریبرای سازماندهی کندوچه های جفتگیری باید یک قاب عسل و گرده، یک قاب ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

سازماندهی نوکلئوس جفت‌گیری

نوکلئوس‌ های یا کندوچه‌های کوچک جفت‌گیری با قاب‌های کوچک به شکل‌های ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

استقرار کندوچه های جفت‌ گیری ملکهمنطقه استقرار کلنی‌های جفت‌ گیری باید از نظر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

استقرار سلول ملکه در کندوچه‌ جفت‌گیری


پس از استقرار کندوچه‌ های جفت‌گیری و سازمان‌دهی آنها معمولاً باید۲۴ تا  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

کنترل تخم ریزی ملکه

یک تا دو روز پس از معرفی شاخون، ملکه متولد می‌شود و بلوغ ملکه حدود ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

ورود اشتباه ملکه به کندوچه جفت‌گیری

یکی از عوامل کاهش دهنده موفقیت پرورش‌دهندگان ملکه در ایستگاه‌های بزرگ ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

ورود اشتباه کارگران به کندوچه جفت‌گیری

ورود اشتباه زنبورهای کارگر کندوچه ها در ایستگاه‌های جفت‌گیری بزرگ یکی ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید