1

1396
بهمن
11

حالت های مختلف تولید شاخون درکندو

در یک کندوی زنبور عسل در سه حالت  سلول ملکه ( یا همان شاخون ) ایجاد ...

ادامه مطلب

1396
بهمن
03

رفتار توليد مثل و جفت گيري در زنبور عسل

یکی از جنبه های مهم زندگی زنبور عسل، رفتار شناسی است.رفتارهای زنبورعسل ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

تعویض ملکه توسط زنبورهای کارگر

تعویض ملکه در کندو معمولاً در اواسط بهار تا اواسط تابستان توسط زنبورهای ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

آیا جمعیت زنبور عسل‌هایمان ملکه دارد

در اولین بازدید بهاری از داخل کندوها حتما از زنده بودن ملکه مطمئن شوید. ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

نحوه به وجود آمدن ملکه زنبورعسل

کلنی های زنبورعسل در شرایط طبیعی زیستی خود در موقعیت های خاص اقدام ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

روش‌های تولید ملکه در صنعت زنبورداری

علاوه بر شرایط طبیعی تولید ملکه در کلنی‌های زنبورعسل گاهی زنبورداران در ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

حالات گوناگون بوجود آمدن ملکه در کلنی


برای تولید ملکه زنبورهای کارگر شاخون‌هایی در کندو ایجاد می‌کنند که بر حسب ...

ادامه مطلب

1396
آبان
10

دلایل تولید شاخون توسط کلنیدر یک کندوی زنبور عسل در سه حالت سلول ملکه (شاخون) ایجاد می‌شود ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید