1

1397
خرداد
02

اصول اصلاح نژاد در برنامه پرورش ملکه

گروه هاي اصلاح نژاد و پرورش ملكه، يا پرورش دهندگان انفرادي كه باايستگاه ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

تخم گذاری ملکه زنبور عسل

در فصل بهار مخصوصاً در اواسط خرداد در صورت تکاپوی گل و شکوفه ملکه ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

تاریخچه پرورش ملکه زنبورعسل در جهان

درباره ملکه زنبورعسل و نقش آن در کندو مطالب علمی بسیاری در کتاب ها و ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

طرز تخم گذاری ملکه زنبور عسل

ملکه معمولاً در هر سلول یک تخم می‌گذارد. هرگاه ضمن بازدید به تعداد زیادی از ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

شیوه تشخیص سن ملکه زنبورعسل

یک ملکه جوان باید در همه سلول‌های قسمت مرکزی شان‌ها بدون فاصله و  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

تاریخچه پرورش ملکه زنبورعسل در ایران

تکنیک پرورش ملکه تا قبل از انقلاب اسلامی و حتی تا پیش از ده ۱۳۶۰ در میان ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

اهمیت پرورش ملکه زنبور عسلبا توجه به اینکه طی سال ها پس از انقلاب اسلامی صنعت زنبورداری از رشد کمی ...

ادامه مطلب

1396
آبان
11

ملکه زنبورعسل

محققان به درک تازه‌ای از ایجاد طبقات بین زنبورها رسیدند. به نقل از ساینس ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید