12

1402
آبان
29

چشم زنبورها چگونه به آنها برای دیدن کمک می کند

مانند بسیاری از چیزهای مرتبط با زنبور عسل، نگاه زنبورهای عسل به دنیا قابل توجه است ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
10

آشنایی با ساختمان بدن زنبور عسل

به طور کلی ساختمان بدن زنبور را می توان به 3 دسته کلی یعنی داخلی، خارجی و ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
09

کمی بیشتر در مورد بال زنبور عسل بدانید

شگفتی های زیادی در بال زنبور عسل وجود دارد که سال ها تحقیق نیاز است تا  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

شگفتی های چشم مرکب زنبور

آشنایی با چشم مرکب زنبور عسل اطلاعات شما در مورد این حشره شگفت انگیز  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

با حواس زنبور عسل بیشتر آشنا شوید

هرچه بیشتر در مورد زنبور عسل و ویژگی های این حشره تحقیق کنیم، بیشتر به شگفت ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
06

دستگاه گوارش زنبور عسل


آشنایی با روند سیستم گوارش زنبور عسل یک موضوع مهم و اساسی است . اگر ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
03

حقایقی جالب در مورد نیش زنبور عسل

زنبور عسل تا جایی که امکان دارد از نیش خود استفاده نمی کند. با این حال اگر دچار ...

ادامه مطلب

1397
شهریور
21

حس های چندگانه زنبور عسل

زنبور عسل حس های متعددی دارد که عبارتند از: 1 ) حس بینایی  2 ) حس بویایی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

ساختمان بدن زنبور عسل

ملکه زنبور عسل به سادگی از روی اندازه و شکل از افراد نر و کارگر مشخص ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

ترشح موم و ساختن سلول مومی

بسیاری از مردم از این که زنبور عسل موم ترشح می کند و شانه های مومی میسازد ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید