1

1397
اردیبهشت
06

جرب آکاراپیس

جـرب آكاراپيـس یـا "جـرب  تراشـه اي" خيلي كوچكتـر از جـرب واروا اسـت. ایـن ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

کنه آکارین ( Treacheal mite ) چیست

این کنه در داخل لوله‌های تنفسی زنبورعسل زندگی می‌کند و از خون زنبورعسل ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید