1399
خرداد
06

برداشت عسل


به طور کلی هر منطقه از نظر جریان شهد طبیعی در طول سال دارای دوره های ...

ادامه مطلب

1398
اسفند
25

یکسان سازی کلنی ها هنگام استارت بهاره

پس از بیرون امدن موفق کلونی ها از فصل زمستان , با جمعیت های متفاوتی در ...

ادامه مطلب

1398
شهریور
15

ارتباط بين سن شان ها و عملكرد زنبورعسل

مطلبي كه در ادامه بيان مي شود حاصل مقاله اي است كه در سال 2019 به چاپ ...

ادامه مطلب

1398
خرداد
01

شاخص پراكنش نوزادان بر كيفيت ملكه

مطلبي كه در ادامه بيان مي شود نتايج مقاله اي است كه در سال 2019 به چاپ ...

ادامه مطلب

1398
فروردین
04

رفتار گلوله شدن زنبورهاي كارگر بر عليه ملكه ها

گلوله شدن (BALLING BEHAVIOR) زنبورهاي كارگر بر عليه ملكه هاي بازگشته ...

ادامه مطلب

1397
دی
02

راه های تشخیص کلنی های ناسالم

1 » عدم برداشت شربت تغذیه توسط زنبوران ضمن بالا بودن دما و جمعیت کافی  ...

ادامه مطلب

1397
آذر
14

جلوگیری از همخونی کلنی زنبور عسل

جلوگیری از همخونی کلنی زنبور عسل یا کراسینگ اور زمانی اتفاق می افتد که ...

ادامه مطلب

1397
آبان
17

افزايش تولید از طريق بهبود مديريت زنبورداری

روند رو به رشد جمعیت جهان ، بویژه در کشور ما منابع طبیعي و محیط زیست ...

ادامه مطلب

1397
آبان
16

شناخت موم ، نگهداری آن و ارتباط قیمت آن با عسل

ادامه مطلب

1397
مرداد
24

چگونگی سرکوب باروری زنبوران کارگر

دانشمندان دانشگاه نیوزلند اوتاگو مکانیسم مولکولی که طی آن ملکه به دقت ...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید