12

1397
بهمن
12

كيفيت موم زنبور عسل

كيفيت موم زنبورعسل در سال هاي اخير باعث افزايش نگراني در پرورش زنبور...

ادامه مطلب

1396
آذر
22

روش های تصفیه موم شان های عسل

تنها كافي است دما تا 68الي 70 درجه سانتيگراد بالا رود تا موم را به حدي مايع ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

بررسی تولید موم در زنبور عسل

فیلسوف یونانی ارسطو بر این عقیده بود که موم زنبور عسل از گلها حاصل ...

ادامه مطلب

1396
آذر
07

موم زنبور عسل چیست

موم زنبورعسل،ماده اولیه ساختمان سازی در کندو است. موم زنبورعسل توسط ...

ادامه مطلب

1396
آذر
07

استفاده و کاربرد موم توسط زنبور عسل و انسان

اصطلاح مومیایی نشانگر وجود و استعمال موم از آغاز تاریخ می باشد. مومیایی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
06

تولید موم توسط زنبور عسل

موم زنبورعسل تنها از مواد قندی ساخته میشود. عسل بعد از اینکه توسط ...

ادامه مطلب

1396
آذر
06

تهیه ورق موم آج شده

به منظور استفاده از موم تصفیه شده در کندو و اتصال آن به قاب ها ، موم را ...

ادامه مطلب

1396
آذر
06

تهیه و استاندارد نمودن موم زنبورعسل

موم زنبور عسل در صنایع دارویی، آرایشی ـ بهداشتی به عنوان یک ماده ...

ادامه مطلب

1396
آذر
06

روش های خالص سازی موم

برای جدا کردن عسل از موم از درپوش‌های مومی عسل که مخلوطی از موم‌های تازه ...

ادامه مطلب

1396
آذر
06

روش تصفیه مومپوکه‌های تراشیده شده را در گونی کنفی یا گونی آرد یا برنج بریزید و در آن را محکم ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید