1

1397
خرداد
21

زنبورعسل نژاد کارپاتکا

.

در مورد نژاد کارپاتکا دوستان اطلاعاتی خواستند ، حقیقت اینکه کار تحقیقاتی ...

ادامه مطلب

1396
دی
29

مقایسه عملکرد ژنوتیپ کلنی های زنبورعسل

مقایسه عملکرد ژنوتیپ کلنی های زنبورعسل اناتولی، قفقازی، کارنیولان در شرایط ...

ادامه مطلب

1396
دی
05

خصوصیات ظاهری ملکه کارنیکا

زنبور عسل نژاد کارنیکا از لاین های متفاوتی به منظور کاربری های متفاوت اصلاح ...

ادامه مطلب

1396
دی
05

گونه های اصلی زنبورعسل

از بین هشت گونه زنبورعسل دو گونه در ایران موجود میباشد. زنبورعسل معمولی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

زنبور عسل قفقازی ( A.m.caucasica )

زنبور عسل قفقازی با نام علمی Apis mellifera.caucasica از خانواده آپیده ...

ادامه مطلب

1396
آبان
10

نژاد اصلی گونه های زنبورعسل معمولیدر بین این نژادها تنها چهار نژاد از نظر اقتصادی اهمیت داشته که عبارتند از   ...

ادامه مطلب

1396
آبان
10

زنبورعسل سیاه ( A.m.mellifera )

موطن اصلی این نژاد تمام اروپا، غرب و شمال آلپ و مرکز روسیه است. این نژاد ...

ادامه مطلب

1396
آبان
10

زنبورعسل ایرانی ( A.m.meda )

 موطن اصلی زنبور عسل ایرانی با نام علمی Apis mellifera meda کشور ایران ...

ادامه مطلب

1396
آبان
09

زنبورعسل ایتالیایی ( A.m.ligustica )

موطن اصلی این نژاد جزیره سیسیل در ایتالیا است . رشد زودرس نژاد کارنیولان ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید