12

1397
شهریور
21

حس های چندگانه زنبور عسل

زنبور عسل حس های متعددی دارد که عبارتند از: 1 ) حس بینایی  2 ) حس بویایی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

ساختمان بدن زنبور عسل

ملکه زنبور عسل به سادگی از روی اندازه و شکل از افراد نر و کارگر مشخص ...

ادامه مطلب

1396
آذر
14

ترشح موم و ساختن سلول مومی

بسیاری از مردم از این که زنبور عسل موم ترشح می کند و شانه های مومی میسازد ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

نقش کلیدی پا در زنبور عسل

پاهای زنبور عسل هر یک به پنج قسمت اصلی که بند یا مفصل نام دارد, تقسیم ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

بال در زنبور عسل

بال در زنبور عسل برای پرواز سریع, مانور چابکانه و قابلیت حمل بارهای سنگین ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

نیش زنبور عسل

نیش در زنبور عسل مشابه تخمریز در سایر بال غشائیان است که از طریق آن ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

غده های موم ساز زنبور عسل

بسیاری از مردم از این که زنبور عسل موم ترشح می کند و شانه های مومی می سازد ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

آرواره های زنبور عسل

آرواره ها مانند هر حشره عادی که دارای قطعات دهانی ساینده است, به کناره ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

شاخک های زنبور عسل

شاخک های زنبور عسل

 

آنتن یا شاخک زنبور عسل یک دستگاه خیلی مهم و حساس است که پوشیده ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

چشم های زنبور عسل

زنبور عسل مانند بسیاری از حشرات, دارای چشم های مرکب بزرگ می باشد ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید