1400
آبان
30

ارزش غذایی گرده گل در تغذیه زنبور عسل

شناسایی گرده گیاهان مناسب و ارزش غذایی گرده گل در تغذیه زنبور عسل به قدری ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
11

زنبور عسل وسواسی ترین حشره دنیا

زنبور عسل پاکیزه ترین حشره روی کره زمین است. به همین علت می توانیم با خیال  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
11

چند واقعیت شنیدنی در مورد زنبور عسل

وجود زنبور عسل به خودی خود موجب حیرت است. همین که این حشره تا این حد ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

چشم ساده زنبور عسل

صحبت کردن از چشم ساده زنبور کار بسیار سختی است. این چشم ها از یک نوع عدسی  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

سیستم تهویه مطبوع در کندو


زندگی اجتماعی زنبور عسل پر است از نکاتی که هر کدام از آنها می تواند برای انسان ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

وظایف حیرت انگیز زنبور کارگر در کندو

زندگی زنبور کارگر پر از شگفتی است. اینکه این حشره از همان روز اول زندگی خود شروع ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

شگفتی های مسیریابی زنبورها

اگر کمی در زندگی زنبور عسل دقیق شوید متوجه می شوید که این حشرات هیچ گاه ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
08

ویژگی های خاص ملکه زنبور عسل

سخن گفتن در مورد ملکه زنبور عسل کار سختی است. این حشره هنوز ابعاد کشف  ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
06

حقایقی جالب در مورد گشت زنی زنبور کارگر

 

ادامه مطلب

1400
شهریور
05

گارد نگهبان کندو؛ وظیفه ای خطیر بر دوش زنبوران کارگر

هرچه در مورد زنبورهای عسل بیشتر دقیق شویم، شگفتی های فوق العاده ای به ...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید