1

1399
آبان
10

شیوع فروپاشی کلنی‌ زنبورعسل و ارتباط آن با آلودگی به گونه‌های نوزما

در سال‌های اخیر جمعیت بسیاری از گونه‌های گرده‌افشان کاهش داشته است، تعدادی ...

ادامه مطلب

1397
فروردین
16

سندرم انگلي جرب در كلني هاي زنبور عسل

سندرم انگلي جرب براي اولين با در آزمايشگاه زنبور عسل beltsville شناسايي ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

سندرم CCD چیست

سندرم ناپدید شدن جمعیت کلنی، پدیده کمتر شناخته شده ای است که در...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید