1398
شهریور
15

ارتباط بين سن شان ها و عملكرد زنبورعسل

مطلبي كه در ادامه بيان مي شود حاصل مقاله اي است كه در سال 2019 به چاپ ...

ادامه مطلب

1398
مرداد
05

سوء تغذیه در زنبورهای عسل

مرگ مرموز زنبورهای عسل در سال‌های اخیر موجب نگرانی کارشناسان محیط ...

ادامه مطلب

1398
تیر
08

حضور زنبورهای نر در کندو

هرگاه در کندویی مقدار لاروهای سر بسته زنبور نر بیش از حد لازم بود و در ...

ادامه مطلب

1398
خرداد
01

شاخص پراكنش نوزادان بر كيفيت ملكه

مطلبي كه در ادامه بيان مي شود نتايج مقاله اي است كه در سال 2019 به چاپ ...

ادامه مطلب

1398
فروردین
23

افزایش تخمگذاری ملکه با ویتامین C

میزان تخمگذاری ملکه افزون بر طول روز و شرایط آب و هوایی به مقدار شهد و...

ادامه مطلب

1398
فروردین
04

رفتار گلوله شدن زنبورهاي كارگر بر عليه ملكه ها

گلوله شدن (BALLING BEHAVIOR) زنبورهاي كارگر بر عليه ملكه هاي بازگشته ...

ادامه مطلب

1397
اسفند
09

اثر اندازه سلول پرورش ملكه بر كيفيت ملكه ها

اثر اندازه سلول پرورش ملكه و قفس كردن ملكه هاي مادري بر كيفيت ملكه هاي ...

ادامه مطلب

1397
دی
02

راه های تشخیص کلنی های ناسالم

1 » عدم برداشت شربت تغذیه توسط زنبوران ضمن بالا بودن دما و جمعیت کافی  ...

ادامه مطلب

1397
آذر
28

تاثير گياه زعفران بر عملكرد جمعيت نوزادين و بالغين

ايران با آب و هواي نيمه خشك در امر پرورش زنبورعسل پس از اتمام گل مزارع ...

ادامه مطلب

1397
آذر
26

ملاک های انتخاب محل زنبورستان

یکی از مهمترین نکات مدیریتی در پرورش زنبور عسل انتخاب صحیح محل استقرار زنبورستان...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید